Dutch Only (May 2009)

According to a policy proposal of Idealis, no international students (including Germans and Belgians) are allowed any more to have a room on Droevendaal, Walstraat, rebuild Binnenhaven  or standspanden (like Oude Bennekomseweg) from coming July 1st. By the way, this does NOT affect subrent, nor the current tenants.

Minutes of the meeting of May 12th.

Current status (Wednesday 20th, 2009): The problem has been solved. Idealis will not continue with its proposal.

Some spontanious posters and reactions.

"
Droevendaal is een van de plekken waar internationale studenten een essentieel en onmisbare component vormen van de gemeenschap van internationale culturen. De gemeenschap die Kofi Annan in de openingsrede van het afgelopen academisch jaar zo prees.
1. Deze gemeenschap gaat verloren als internationale studenten gedwongen worden gescheiden te leven van Nederlandse studenten. Aan beide groepen wordt een belangrijke kans ontnomen om kennis te maken met een andere cultuur, een ervaring waar geen enkel college of academische graad tegenop weegt.
2. Een woningcorporatie die zijn bestaansrecht ontleend aan het huisvesten van studenten ondermijnt haar geloofwaardigheid met het uitsluiten van essentiële groepen studenten. Bovendien getuigt het van disrespect ten opzichte van de studiegemeenschap die zij faciliteert.
3. Het besluit om bepaalde groepen studenten te weren van Droevendaal is de derde stap in de ondermijning van het coöptatiesysteem, dat begon met het discrimineren van studenten uit andere steden en het beperken van de rechten van afgestudeerden.
Met vriendelijke groet,
"

"
Ik heb weinig nieuws aan te dragen, maar ik heb nog nergens een echte goede reden gezien waarom Idealis buitenlandse studenten zou moeten gaan weghouden van Droef. Droef is veel kleurrijker met andere culturen erdoor gemixed. Dus als het aan mij lag, een negatief advies voor dit plan.
"

"
Idealis proposal? It is a total bullshit!
What for? no houses for the dutches? so which is the % of international students coming to WUR?
And where should they go to sleep?
Why do they demolished a building?
They could build another droevendaal so!
And what is the sense of selecting the nationality? it is a total nonsense.
What do they want to create? a bornsesteeg for the african and chinese, a dijgraaf for the polish, a droevendaal for northern-central europe.. and then maybe a chinatown and italyland somewhere?

I am totally against this poppy flowers'monopoly.
"

"
Beste vertegenwoordigers van Idealis,

Aan de hand van de laatste berichten die ik heb ontvangen, schijnt er bij jullie een omslag te hebben plaatsgevonden wat betreft jullie manier van denken. Die is grofweg te gek voor woorden, het duidelijkst wat hier naar voren komt is het idee dat jullie binnen Droevendaal zouden kunnen besluiten wie er wel of niet binnen de gebouwen permanent mogen wonen. Jullie willen een scheiding trekken tussen 'nationale' en 'internationale' mensen. Wat jullie onder 'nationaal' verstaan vind ik al discutabel: binnen Nederland wonen er tenslotte al zoveel 'internationale' mensen dat je moeilijk kunt aangeven wie 'echt' een Nederlander is en wie niet. Daarbij denken jullie dat Duitsers en Belgen wel binnen de term 'nationaal' vallen, terwijl ze dit eigenlijk niet zijn... En waarom wordt er dan niet ook van Oostenrijkers, Luxemburgers, en Zwitsers gesproken?? die kunnen toch net zo goed Nederlands leren spreken als van Duitsers verwacht wordt? of wat zijn de criteria dan, waar aan voldaan moet worden voor je als 'nationaal' kan worden gezien?

Dan het volgende: waar is de weerzin op gebaseerd jegens 'internationalen'? Gaat dit niet totaal TEGEN het imago van Wageningen Universiteit? Waar is dan nog de verbinding tussen de universiteit en Idealis, als jullie regels gaan invoeren die in elk opzicht het huisvesten van 'internationale' studenten moeilijk maakt? Wageningen claimt vol trots zulke goede 'internationale' betrekkingen te onderhouden. Dit trekt natuurlijk extra veel studenten vanuit het buitenland, aangezien de voorzieningen redelijk goed zijn aangepast ten behoeve van Engels sprekende studenten. Zo worden een groot deel van de vakken in het Engels onderwezen, is veel van het leesmateriaal in het Engels, en als je in het buitenland op stage wilt is dit geen probleem. Het komt mij echter voor dat Idealis hier buiten valt, jullie houden er een heel andere politiek op na!! Wat is het argument, dat jullie 'internationale' studenten buiten de deur willen houden? Kunnen jullie dit ook maar met één redelijk punt onderbouwen? Ik twijfel er zeer aan, het komt mij voor dat jullie gewoon een stel RACISTEN zijn!!!!

Waar denken jullie het recht aan te ontlenen dat jullie inspraak zouden hebben op ons coöptatie beleid? Dit is er toch juist op gebaseerd dat wij zelf mogen kiezen wie wij in ons midden hebben, en als wij de voorkeur aan 'internationale' studenten geven is dit toch geheel in ons recht? Als wij er wél de voordelen van inzien, waarom jullie dan niet? zijn jullie soms zó KORTZICHTIG? zien jullie niet de kracht van een multiculturele samenleving, waar verschillende tradities samenkomen, waar je kunt delen.. en leren! Ik ben zelf een Nederlandse studente, maar het grootste deel van mijn vrienden binnen Droevendaal zijn 'internationaal'. Dit is niet zonder reden, aangezien hun mentaliteit en omgangsvormen me veel meer aanspreken dan de droge 'nationale' manier van doen. Zo zou je me het recht ontnemen om binnen mijn eigen leefomgeving te mixen met andere culturen, waar ik zelf heel veel waarde aan hecht. Als je alle 'internationalen' buiten Droevendaal zou weren, zou Droevendaal op een soort eilandje gaan lijken. Het zou geen afspiegeling van de werkelijkheid zijn, want ook binnen Nederland leven we in een gemengde cultuur. Het is schandalig dat jullie het woonbeleid zodanig willen aanpassen dat er een soort 'kampen' zouden ontstaan gebaseerd op onze achtergrond. Gaan we zo niet terug in de tijd, ik herken veel overeenkomsten met het politieke beleid van weilen Adolf Hitler. Deze vergelijking maak ik maar al te graag, want niets is minder waar!!!!

Het laatste punt waar ik nog de nadruk op wil leggen, is het feit dat je alleen een kamer binnen Droevendaal mag krijgen als je STUDENT bent. Dit komt al heel dicht in de buurt van discriminatie, aangezien je onderschijd maakt tussen de mensen die het voorrecht hebben om te studeren, en zij die hier niet de mogelijkheid toe hebben.. Dit onderschijdt is gebasseerd op klasse, is dit niet een beetje ouderwets? Zoiets als in de treinen: 1ste klas en 2de klas. Tot op bepaalde hoogte kan ik me voorstellen dat het climaat binnen Droevendaal heel anders zou zijn als deze vereiste niet van toepassing was, want op deze manier blijft het wel doorstromen binnen de kamers van Droevendaal. Zo blijft het voor nieuwe studenten mogelijk om een kamer te vinden, terwijl het tekort aan kamers alsmaar toeneemt... Zouden jullie je energie niet beter hier op kunnen richten, aan het tekort aan kamers?? Aangezien jullie een verband leggen tussen student zijn, en het recht op een kamer, zouden jullie niet zo kortzichtig moeten zijn om een onderscheid te maken tussen het SOORT student! Jullie maken al een onderscheid tussen klassen, en binnen de elite van studenten zouden jullie ook nog eens een onderschijd willen maken tussen de RASSEN?? Wat is het volgende?

Een kat in het nauw maakt rare sprongen... Zijn jullie deze kat, die tot wanhoop gedreven is en zodoende tot rare sprongen is overgegaan? Zien jullie niet zelf in dat Droevendaal beter af is zonder jullie interventie? laat Droevendaal niet de dupe zijn van jullie wanhoop, richt jullie aandacht toch op iets anders!!!!
"

"
Ik had moeite het te geloven, toen ik vannochtend een brief las van de Daily Living Counsel, die vertelde dat Idealis vanaf 1 Juli internationale studenten van Droevendaal willen weren.
Het bevorderen van integratie tussen Nederlandse en Internationale studenten is al lange tijd een punt van studentenvertegenwoordigers zoals de PSF, en Droevendaal is een voorbeeld van een geslaagde integratie. In bijna ieder huis wonen mensen met een verschillende nationaliteit en culturele achtergrond, wat het leven in Droevendaal gezellig en divers maakt.
In een internationale gemeenten kunnen studenten veel leren van elkaar, van elkaars studies, elkaar gewoonten en culturen. Het is een gigantische aanvulling op onze studententijd.
Daarnaast past dit beleid van Idealis ook niet bij het internationale imago wat de Wageningen Universiteit vast wil behouden.
 
Ik ben dan ook niet bereid om dit beleid van segregatie te accepteren. Ik wil kunnen blijven wonen in de internationale leefgemeenschap die Droevendaal nu is, en genieten van de diversiteit aan mensen en culturen om mij heen.
"

"
I don't understand!!!

Wageningen UR claims to be such a international University and it is said that you can find the whole world in this town. Most people that come to study here like this idea and want to experience it every day when they are studying at the university but also when they go home. They enjoy the fact that cultures are intermingling here and want to make friends from all over the world - they choose to live together with people from a different country.
In my house in Droevendaal we live with people from the Netherlands, France, Poland, Spain, Italy and Germany. We have chosen the people with whom we are living today. We want every single nationality there is in this house to be there. There is cultural exchange taking place in this house everyday even if it is just food or language wise. Droevendaal makes its own little contribution to intercultural understanding and world friendship.
There is a big problem with student housing in Wageningen. It is wrong that people need to live in a holiday park or even on a camp site because their is not enough room for everybody. This problem needs to be solved.
BUT: It cannot be solved through constipating international students in Bornsesteeg and making Droevendaal a place only for Dutch, German and Belgian students. We find this an discriminating idea. We are all students at this university and don't want to be spatially seperated from each other. Where is the difference between an Italian and a Chinese and a Dutch student??? Is it really that one is more important than the other??? Well than Wageningen should maybe stop trying to atract people from other countries and start being an only Dutch university that discriminates internationals.
We do not accept Idealis' idea of making Droevendaal a place for only Dutch, German and Beligian students. We are all equal no matter where we come from and we all want to have the same opportunities. This is a place of freedom and cultural diversity and we are not going to let that be spoiled by a company that is not able to provide enough living space for the students of Wageningen.

With a lack of understanding and anger in my heart
a Droef inhabitant
"

"
Beste Idealis,

Recentelijk hoorde ik dat jullie van plan zijn om vanaf 1 juli het beleid ten aanzien van internationale studenten hier op Droef te veranderen. Alle niet Nederlandse studenten worden vanaf dan geweerd van Droevendaal en moeten elders een kamer accepteren!!!
Ik kan niet anders zeggen dan dat ik geschokt ben hierover! Ik vind het bijzonder intolerant, allesbehalve klantgericht en ik ben er fel op tegen. Dat heeft mij bewogen om deze email te sturen, omdat ik vind dat het beleid van Idealis - niet alleen op dit punt - echt een grens heeft bereikt!

Allereerst: Iedereen heeft het recht om te kiezen waar hij/zij wil wonen! ONGEACHT DE AFKOMST!! Nederlanders, Chinezen, Duitsers, Colombianen, Oezbeken, Spanjaarden, Canadezen, niemand uitgezonderd! Hoe kún je als verhuurder voor ons bepalen wie waar moet wonen, en dan aan de andere kant doen alsof we een tolerant coöptatie systeem hebben. Wat is coöptatie nog als we moeten voldoen aan jullie eisen??

En zeker hier op Droevendaal, een bijzondere plek die zijn charmes juist ontleent aan het feit dat wij hier zoveel culturen bij elkaar hebben. In de barak waar ik woon, leven ook 3 internationale studenten waar ik echt heel veel van leer. Het is zo ontzettend waardevol om te integreren! Zowel voor de buitenlandse studenten, als voor ons Nederlandse studenten! Wageningen is internationaal, en daar zijn we zo trots op, terecht. Sluit daar alsjeblieft ook jullie beleid op aan!
Ik vind het heel jammer dat jullie daaraan voorbij gaan. En het leidt ook tot veel onbegrip en boosheid onder de internationale studenten zelf. Waarom zijn ze hier niet welkom? En hoe zit het met onze inspraak?
Hetzelfde geldt voor de Bornsesteeg, die nu enkel voor internationale studenten bestemd is. Zij komen in Nederland studeren, o.a. om Nederland te leren kennen! En waar zijn de Nederlanders??? In een ander complex omdat jullie dat praktischer(??) of goedkoper(??) vinden! Lekker makkelijk, alle internationale studenten bij elkaar, geen keuzevrijheid want ze komen toch wel. En wel goed laten betalen voor een gemeubileerde kamer. Als ze tenminste gelúk hebben. Want met een beetje pech komen ze terecht in Hoenderloo omdat we nu - surprise surprise - kamernood hebben na o.a. het afbreken van de Rijnsteeg. Leegstand kost geld, en de studenten zoeken het maar uit?

Het beleid dat Idealis de afgelopen jaren voert komt op mij - helaas - over als intolerant en zelfgericht, in plaats van klantgericht. En ik vind het hypocriet dat jullie zeggen woonkwaliteit hoog in het vaandel te hebben. Ik citeer: "Wij willen integer zijn in de omgang met klanten, met leveranciers en relaties, met elkaar en met bedrijfseigendommen." (...) "Als wij openheid, respect en eerlijkheid in het kader van onze kernwaarden – proactief, relatiegericht, bewust kiezen en duurzaam - naar onze klanten willen uitstralen, zullen we ook intern zo moeten handelen. De hele organisatie moet erop gericht zijn om eerlijk, transparant en integer te werken. Vandaar dat wij deze integriteitscode hebben opgesteld. Deze biedt houvast en geeft duidelijkheid over hoe wij omgaan met bepaalde situaties."
Werkelijk geweldig! Wat een visie! Maar - helaas - blijft het bij bureaucratisch geklets over integriteitscodes, en in de praktijk is er gewoon een klein groepje managers die de werkelijke visie bepaalt en de beslissingen maakt. En op mij komt het over dat de gekleurde Idealis-bloemetjes-portemonnee priorieit nummer 1 is.
Het sociale imago dat jullie proberen te creëren komt niet overeen met de werkelijkheid. Idealis is NIET IDEAAL!!!! Het gaat om de klant, om de studenten! Dat zijn wij! En wij hebben geen boodschap aan te downloaden formulieren op jullie website over integriteit, een mooi nieuw logo, symbolische monitoren voor klantwaardering die ik braaf invul, maar waar niet naar wordt geluisterd, een adviesrol van de SFO die eigenlijk vrijwel niks te zeggen heeft, schaalvergroting in de vorm van een huisbaas op grotere afstand die nog meer complexen beheert en nog minder idee heeft van wat er speelt op Droef, en - om maar iets te noemen - dreigbrieven over onschuldig stoepkrijt (u hoort het goed: STOEPKRIJT) op een muurtje omdat we simpelweg blij zijn dat het lente is...

En, ik ben nog niet klaar, dan durven jullie het nog in je hoofd te halen om, via een brief, een voorstel (VOORSTEL??) voor verhoging van de kale huur door de strot te duwen. Wáárom?? Omdat onze zogenaamde woonkwaliteit zo is vooruit gegaan? De barakken verouderen nota bene! Of hebben jullie het over de leuke bloemetjes die we zelf geplant hebben?
Ik vind het echt ronduit schandalig hoe Idealis zich opstelt t.o.v. haar klanten, de studenten. Het negatieve signaal leidt tot onwillendheid om bijvoorbeeld telkens braaf op tijd mijn huur een maand vooruit te betalen, en dat geldt voor meer mensen om mij heen.

Voor alle duidelijkheid, "woonkwaliteit" en "integriteit" doen mij denken aan tolerantie, vriendelijkheid, een goede communicatie, betrokkenheid bij je klanten, open staan voor andere mensen, leren van andere culturen, ruimte om je te ontplooien, en: Vrijheid om te kiezen wat bij je past, wel of geen tuintje, wel of niet in het centrum wonen. En dat geldt voor iedereen, ongeacht je land van herkomst! We are all one big family! Dat maakt het leven mooi! Diversiteit! Geen eenheidsworst.

Gráág hoor ik wat jullie hierop te zeggen hebben. Wat mij betreft zijn EXCUSES voor intolerant gedrag, aan alle internationale studenten, en bijvoorbeeld in de Resource (voor een wérkelijk integer imago) meer dan op zijn plaats. En natuurlijk de afschaffing van het racistische beleid om alle internationale studenten te weren op Droef.
En misschien is dit ook een goed om moment om achter de oren te krabben hoe gerechtvaardigd het is om een huurverhoging door te drukken, op het moment dat de kwaliteit achteruit gaat.

Droef is Droef niet meer zonder onze internationalo's.

Groet,
"

"
dit is illegaal, tegen EU wetgeving. Het is al een tijdje geleden, maar ik heb in Maastricht wat vakken over EU recht gevolgd, en ik herinner me nog heel goed dat je je huisbaas voor de rechter mag slepen als die je niet wilt omdat je zwart/Nederlands/Duits/etc bent.

Directive 2000/431 (hereafter called the Racial Equality Directive). This
prohibits discrimination on grounds of racial or ethnic origin both within the
labour market and in other important aspects of social life such as housing,
healthcare, education, social protection and access to goods and services.

Is er een rechtshulp in Wageningen? Of zou ik proberen mensen te contacteren die op dit gebied bezig zijn? Kan ook al proberen een keer de Racial Equality Directive te bekijken...

Of het is een heel stomme en rasistische manier om druk uit te oefenen op WUR? Ik kan me ECHT niet voorstellen dat dit doorgaat, moeten wij iets tegen doen.

Groetjes,
"

Last edited: 2011-03-11 09:07:58 by Luc